Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Aoyama Gosho

Aoyama Gosho
Aoyama Gōsho Người viết kịch bản phim

Aoyama Gōshō, tên khai sinh là Aoyama Yoshimasa, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1963 tại Hok...xem thêm

Tác Phẩm Của Aoyama Gosho

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác