Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Bác Hồ kính yêu

-10%
Bác Hồ kính yêu
Mã Kim Đồng: 
6171103370006
Mã ISBN: 
9786042029728
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
16x22.5 cm
Số trang: 
140
Ngày phát hành: 
13/09/2017
Giá bìa: 45.000đ
Giá bán: 40.500đ

Giới thiệu tác phẩm

Những truyện kể về đời hoạt động cách mạng cũng như tình cảm yêu thương Bác Hồ giành cho thiếu nhi Việt Nam.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Nhiều tác giả
297.000đ
Nhiều tác giả
28.800đ
Nhiều tác giả
28.800đ
Nhiều tác giả
28.800đ
Nhiều tác giả
28.800đ
Nhiều tác giả
28.800đ
Nhiều tác giả
28.800đ
Nhiều tác giả
28.800đ
Nhiều tác giả
71.100đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
25.200đ

Sách cùng bộ

Sơn Tùng
54.000đ
Hồ Phương
72.000đ
Hoàng Nguyên Cát
49.500đ
Thanh Tịnh
16.200đ
Nguyễn Thị Hồng Ngát
27.000đ
Sơn Tùng
31.500đ
Bích Thuận
27.000đ
Nguyễn Phan Quế Mai
36.000đ
Sơn Tùng
59.400đ
Sơn Tùng
23.400đ
Tố Hữu
36.000đ

Sách cùng thể loại

Tố Hữu
36.000đ
Lê Quang Vịnh
9.000đ
Sơn Tùng
59.400đ
Nhiều tác giả
49.500đ
Nhiều tác giả
23.400đ
Nhiều tác giả
40.500đ
Tô Hoài
9.900đ
Tô Hoài
17.100đ
Nhiều tác giả
63.000đ
Sơn Tùng
54.000đ
Trung tướng Phạm Hồng Cư
36.000đ
Lê Vân
20.700đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-25 05:11:50