Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Basara - Tập 18

-10%
Basara - Tập 18
Mã Kim Đồng: 
6162202540018
Mã ISBN: 
978-604-2-07323-3
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6cm
Số trang: 
192
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng thể loại

Tanabe Yellow
16.200đ
Hiroyuki Takei 
16.200đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
Nhiều tác giả
13.500đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
Fujiko F Fujio
14.400đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
Vương Trạch
13.500đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-25 05:11:44