Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Basara - Tập 5

-10%
Basara - Tập 5
Mã Kim Đồng: 
6152202540005
Mã ISBN: 
9786042053658
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11,3 x 17,6 cm
Số trang: 
196
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Sarasa cùng Shuri với Kanto đã hạ bệ Thương Vương. Đội cận vệ của Thương Vương lại coi cả hai là nô lệ bỏ trốn và bắt giữa họ. Bị buộc phải dấn thân vào "Cuộc đua săn người", điều gì đang chờ họ phía trước!?

Bình luận

Sách cùng tác giả

Yumi Tamura
14.400đ
Yumi Tamura
14.400đ
Yumi Tamura
14.400đ
Yumi Tamura
14.400đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
14.400đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
14.400đ
Yumi Tamura
14.400đ

Sách cùng bộ

Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ
Yumi Tamura
16.200đ

Sách cùng thể loại

EIICHIRO ODA
17.600đ
Nhiều tác giả
18.000đ
Mitsutoshi Shimabukuro
16.200đ
Akira Toriyama
17.600đ
Lai You Xian
16.200đ
Yusuke Murata
18.000đ
Naoko Takeuchi
22.500đ
Yusuke Murata
18.000đ
Takano Ichigo
23.400đ
Nhiều tác giả
17.100đ
Hiroyuki Takei 
16.200đ
Tanabe Yellow
16.200đ
Soubee Amako
19.800đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-24 05:12:07