Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Chuyện kể thành ngữ

-10%
Chuyện kể thành ngữ
Mã Kim Đồng: 
6181500010019
Mã ISBN: 
978-604-2-10041-0
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
20.5x18.5 cm
Số trang: 
132
Ngày phát hành: 
01/04/2018
Giá bìa: 94.000đ
Giá bán: 84.600đ

Giới thiệu tác phẩm

Nguồn gốc lí thú bất ngờ của những thành ngữ quen dùng hằng ngày

Bình luận

Sách cùng tác giả

Phạm Đình Ân
36.900đ
Phạm Đình Ân
63.000đ

Sách cùng bộ

Tô Hoài
90.000đ
Sharukh Husain
79.200đ
Nguyễn Huy Thắng
252.000đ
Định Hải
13.500đ
Hà Ân
16.200đ
Tô Hoài
45.000đ
David Baddiel
50.400đ

Sách cùng thể loại

Nguyễn Hồng Chiến
25.200đ
Tuệ An
22.500đ
Hoàng Phương Nhâm
9.900đ
Nguyễn Thị Minh Ngọc
19.800đ
Nguyễn Như Mai
31.500đ
Vũ Hùng
29.700đ
Tô Hoài
67.500đ
Lê Minh Hà
36.000đ
Cẩm Thơ
16.200đ
Hoàng Mai Quyên
21.600đ
Hoàng Phương Nhâm
24.300đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-22 05:11:43