Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Đảo Chìm

-10%
Đảo Chìm
Mã Kim Đồng: 
6161109790001
Mã ISBN: 
9786042058537
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
16x24cm
Số trang: 
140
Giá bìa: 40.000đ
Giá bán: 36.000đ

Giới thiệu tác phẩm

Những chuyện kí về sinh hoạt, thiên nhiên, tình cảm của tác giả và đồng đội khi còn ở Trường Sa.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Trần Đăng Khoa
45.000 đ
Trần Đăng Khoa
106.200 đ
Trần Đăng Khoa
13.500 đ

Sách cùng bộ

Ma Văn Kháng
86.400 đ
Nguyễn Quỳnh
32.400 đ
Farnhammer Mai Clara
22.500 đ

Sách cùng thể loại

Nguyễn Triệu Luật
70.200 đ
Cao Xuân Sơn
13.500 đ
Trần Đăng Khoa
45.000 đ
Vũ Hùng
25.200 đ
Lê Thúy Hà
20.700 đ
Hoàng Bình Trọng 
36.000 đ
Phan Hồn Nhiên
79.200 đ