Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Fujiko F Fujio

Fujiko F Fujio
Fujiko Fujio (藤子 不二雄, ふじこ ふじお) (Đằng Tử Bất Nhị Hùng) IPA: /ɸɯdʒiko ɸɯdʒio/ là bút danh chung của hai nghệ sĩ manga Nhật Bản. Năm 1987, họ chia tay để theo đuổi con đường sáng tác riêng rẽ và trở thành "Fujiko F. Fujio" và "Fujiko Fujio

Fujiko F. Fujio (藤子・F・不二雄, ふじこ・エフ・ふじお, Fujiko Efu Fujio) (Đằng Bản Hoằng) sinh ngày 1 tháng 12 năm 1933 - mất ngày 23 tháng 9 năm 1996.

...xem thêm

Tác Phẩm Của Fujiko F Fujio

Tất cả tác phẩm
Fujiko F Fujio, Mugiwara Shintaro
14.400 đ
Fujiko F Fujio, Mugiwara Shintaro
14.400 đ
Fujiko F Fujio, Mugiwara Shintaro
14.400 đ
Fujiko F Fujio, Mugiwara Shintaro
14.400 đ
Fujiko F Fujio
14.400 đ
Fujiko F Fujio
14.400 đ

Các tác giả khác