Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Giới thiệu

Cập nhật ngày: 25/05/2018
Công tác đầu tư cho tác giả, tác phẩm Thông qua sáng tác, vận động sáng tác và các hình thức khác
Cập nhật ngày: 24/05/2018
QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Cập nhật ngày: 23/05/2018
Thành tựu 60 nămThực hiện trách nhiệm với xã hội      
Cập nhật ngày: 07/04/2018
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI  
Cập nhật ngày: 24/04/2017
Nhà xuất bản Kim Đồng trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Nhà xuất bản tổng hợp có chức năng xuất bản sách và văn hóa phẩm phục vụ thiếu nhi và các bậc phụ huynh trong cả nước, quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.