Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Hồ sơ One Piece - Green Secret Pieces

-10%
Hồ sơ One Piece - Green Secret Pieces
Mã Kim Đồng: 
5172209970011
Mã ISBN: 
978-604-2-07084-3
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6 cm
Số trang: 
394
Ngày phát hành: 
28/12/2017
Giá bìa: 45.000đ
Giá bán: 40.500đ

Giới thiệu tác phẩm

Cuốn từ điển giải thích về thế giới và các nhân vật trong ONE PIECE

Bình luận

Sách cùng tác giả

Eiichiro Oda, Ei Andoh
17.100 đ
Eiichiro Oda, Tatsuru Uchida
45.000 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ

Sách cùng bộ

Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
49.500 đ
Eiichiro Oda
89.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ

Sách cùng thể loại

Matsuri Akino
22.500 đ
Shinobu Ohtaka
14.400 đ
Akira Toriyama
17.600 đ
Akira Toriyama
17.600 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Muroyama Mayumi
14.400 đ
Akira Amano
16.200 đ
Chika Umino
16.200 đ
Chika Umino
16.200 đ