Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Hồ sơ One Piece Yellow Grand Elements

-10%
Hồ sơ One Piece Yellow Grand Elements
Mã Kim Đồng: 
6172209970003
Mã ISBN: 
978-604-2-07083-6
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6 cm
Số trang: 
300
Giá bìa: 35.000đ
Giá bán: 31.500đ

Giới thiệu tác phẩm

Cuốn từ điển giải thích về thế giới và các nhân vật trong ONE PIECE

Bình luận

Sách cùng tác giả

Eiichiro Oda
15.300 đ
Eiichiro Oda, Mika Fujisawa
41.400 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ
Eiichiro Oda, Ei Andoh
17.100 đ
Eiichiro Oda, Tatsuru Uchida
45.000 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ

Sách cùng bộ

Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
89.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ

Sách cùng thể loại

Mizu Sahara
19.800 đ
Yoshihiro Togashi
18.000 đ
Nhiều tác giả
14.400 đ
Mitsutoshi Shimabukuro
16.200 đ
Nhiều tác giả
19.800 đ
Nhiều tác giả
14.400 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Akira Toriyama
17.600 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Shinobu Ohtaka
14.400 đ