Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Hồ sơ One Piece Yellow Grand Elements

-10%
Hồ sơ One Piece Yellow Grand Elements
Mã Kim Đồng: 
6172209970003
Mã ISBN: 
978-604-2-07083-6
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6 cm
Số trang: 
300
Giá bìa: 35.000đ
Giá bán: 31.500đ

Giới thiệu tác phẩm

Cuốn từ điển giải thích về thế giới và các nhân vật trong ONE PIECE

Bình luận

Sách cùng tác giả

Eiichiro Oda, Ei Andoh
17.100 đ
Eiichiro Oda, Tatsuru Uchida
45.000 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ

Sách cùng bộ

Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
49.500 đ
Eiichiro Oda
89.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ
Eiichiro Oda
88.200 đ

Sách cùng thể loại

Naoko Takeuchi
22.500 đ
Fujiko F Fujio
14.400 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Muroyama Mayumi
22.500 đ
Takeshi Maekawa
16.200 đ
Nhiều tác giả
18.000 đ
Muroyama Mayumi
14.400 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Etsumi Haruki
25.200 đ