Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Hồi kí Vanitas Tập 1

-10%
Hồi kí Vanitas Tập 1
Mã Kim Đồng: 
5172211560001
Mã ISBN: 
978-604-2-09913-4
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
13x18 cm
Số trang: 
244
Ngày phát hành: 
25/12/2017
Giá bìa: 36.000đ
Giá bán: 32.400đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Jun Mochizuki
32.400 đ
Jun Mochizuki
32.400 đ
Jun Mochizuki
32.400 đ
Jun Mochizuki
19.800 đ
Jun Mochizuki
19.800 đ
Jun Mochizuki
19.800 đ
Jun Mochizuki
19.800 đ
Jun Mochizuki
19.800 đ
Jun Mochizuki
31.500 đ
Jun Mochizuki
27.000 đ

Sách cùng bộ

Jun Mochizuki
32.400 đ
Jun Mochizuki
32.400 đ
Jun Mochizuki
32.400 đ

Sách cùng thể loại

Nhiều tác giả
14.400 đ
Akira Toriyama
17.600 đ
Nhiều tác giả
14.400 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ
Akira Toriyama
17.600 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ