Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Kazuhiro Kubota

Kazuhiro Kubota

Kazuhiro Kubota ( Kubota Kazuhiro ? ) Là một trong những trợ lý của Gosho Aoyama và đã làm việc cho bộ phim Detective Conan Special .

Tác Phẩm Của Kazuhiro Kubota

Tất cả tác phẩm
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Kazuhiro Kubota
16.200 đ
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Kazuhiro Kubota
16.200 đ
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Kazuhiro Kubota
16.200 đ

Các tác giả khác