Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Kazuki Takahashi

Kazuki Takahashi
Takahashi Kazuki (高橋和希 (Cao Kiều Hòa Hi) Takahashi Kazuki?) sinh ngày 4 tháng 10 năm 1961 ở Tokyo, Nhật Bản. Ông là tác giả của bộ manga nổi tiếng Yu-Gi-Oh! hay được biết đến là "Vua trò chơi" trong phiên bản tiếng Việt.

Takahashi Kazuki bắt đầu sự nghiệp họa sĩ vẽ truyện tranh của mình vào năm xem thêm

Tác Phẩm Của Kazuki Takahashi

Tất cả tác phẩm
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ

Các tác giả khác