Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Masaru Ohta

Masaru Ohta

Masaru Ohta ( sinh ngày 27 tháng 2 năm 1967) là một trong những trợ lý của Gosho Aoyama và đã làm việc cho bộ phim Detective Conan Special cùng với Ekoda Detective Group và sau...xem thêm

Tác Phẩm Của Masaru Ohta

Tất cả tác phẩm
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Ekoda Tanteidan
16.200 đ
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Ekoda Tanteidan
16.200 đ
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Ekoda Tanteidan
16.200 đ
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Kazuhiro Kubota
16.200 đ
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Kazuhiro Kubota
16.200 đ
Gosho Aoyama, Masaru Ohta, Kazuhiro Kubota
16.200 đ

Các tác giả khác