Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Ngọn lửa Recca - Tập 8

-10%
Ngọn lửa Recca - Tập 8
Mã Kim Đồng: 
6162210180008
Mã ISBN: 
9786042074759
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6 cm
Số trang: 
196
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Trận đấu thứ 3 của đội Hokage cũng vô cùng hung hiểm trong khi tình trạng thể lực của cả đội đều đang cực tệ. Đối thủ của họ là đội Uruha - Âm, quân đoàn các nữ chiến binh đáng sợ...!!

Bình luận

Sách cùng tác giả

Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ

Sách cùng bộ

Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ
Nobuyuki Anzai
16.200đ

Sách cùng thể loại

Motohiro Katou
16.200đ
Nhiều tác giả
13.500đ
Akira Toriyama
17.600đ
Shinobu Ohtaka
14.400đ
Hạ Đạt
22.500đ
Hiroyuki Takei 
16.200đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
Hiroyuki Takei 
16.200đ
Nhiều tác giả
14.400đ
Takano Ichigo
23.400đ
Akira Toriyama
17.600đ
Lai You Xian
16.200đ
Takeshi Maekawa
16.200đ
EIICHIRO ODA
17.600đ
Kentaro Yabuki
16.200đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-03-24 05:08:41