Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Đình Thi (1924–2003) là một nhà văn và nhạc sĩ Việt Nam thời hiện đại.

Ông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924 ở xem thêm

Tác Phẩm Của Nguyễn Đình Thi

Tất cả tác phẩm
Nguyễn Đình Thi
40.500 đ

Các tác giả khác