Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Nguyễn Phan Chánh

Nguyễn Phan Chánh
Nguyễn Phan Chánh Nghệ sĩ thị giác

Nguyễn Phan Chánh là một danh họa trong nghệ thuật tranh lụa; Đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa III. Ông là người đầu tiên mang vinh quang về cho tranh lụa Việt Nam. Wikipedia

...xem thêm

Tác Phẩm Của Nguyễn Phan Chánh

Tất cả tác phẩm
Nguyễn Phan Chánh
54.000 đ

Các tác giả khác