Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Nikolay Nosov

Nikolay Nosov
Nikolay Nosov Nhà văn Sinh: 23 tháng 11, 1908, Kiev, Ukraina Mất: 26 tháng 7, 1976, Moskva, Nga

Các tác giả khác