Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Nguyễn Mỹ Trà

Nguyễn Mỹ Trà

Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, sinh năm 1976, sống tại Hà Nội, nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Tác giả đã đến quần đảo Trường Sa trong năm 2016 và 2017....xem thêm

Tác Phẩm Của Nguyễn Mỹ Trà

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác