Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Nuôi dưỡng tâm hồn - Gấu con ( bộ 6 cuốn)

-10%
Nuôi dưỡng tâm hồn - Gấu con ( bộ 6 cuốn)
Mã Kim Đồng: 
5172411200007
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
18x26 cm
Số trang: 
20
Phát hành vào ngày: 
12/12/2017
Giá bìa: 150.000đ
Giá bán: 135.000đ

Giới thiệu tác phẩm

Phương pháp Shichida hướng đến mục tiêu khơi dậy khả năng của trẻ một cách cân bằng. Đây chính là những câu chuyện vô cùng đáng yêu bổ trợ cho phương pháp đó.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Nhiều tác giả
71.100đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
50.400đ
Nhiều tác giả
25.200đ
Nhiều tác giả
25.200đ
Nhiều tác giả
25.200đ

Sách cùng bộ

Sách cùng thể loại

Sophie Bellier
9.000đ
Daniel Howarth
18.000đ
Liangzi Cartoon
40.500đ
Thé Tjong-Khing
63.000đ
Nhiều tác giả
14.400đ
Chu Thâm Lâm
49.500đ
Nhiều tác giả
53.100đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-03-23 05:05:58