Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

O.Henry

O.Henry
O. Henry (1862 – 1910) là một nhà văn Mỹ, tên thật là William Sydney Porter, ông thành danh ở lĩnh vực truyện ngắn, được kính trọng trên văn đàn nhờ bút lực dồi dào với vốn sống phong phú.

 

...xem thêm

Tác Phẩm Của O.Henry

Tất cả tác phẩm
O.Henry, Yoko Imoto
43.200 đ

Các tác giả khác