Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

One Piece - Tập 1 (bìa rời)

-10%
One Piece - Tập 1 (bìa rời)
Mã Kim Đồng: 
6182203330001
Mã ISBN: 
978-604-2-04073-0
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6cm
Số trang: 
212
Ngày phát hành: 
01/07/2018
Giá bìa: 19.500đ
Giá bán: 17.600đ

Giới thiệu tác phẩm

Xuyên suốt câu chuyện là những tình tiết hài về một nhóm cướp lênh đênh trên biển…

Bình luận

Sách cùng tác giả

Eiichiro Oda, Ei Andoh
17.100 đ
Eiichiro Oda, Tatsuru Uchida
45.000 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ

Sách cùng bộ

Eiichiro Oda
15.300 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ

Sách cùng thể loại

Etsumi Haruki
25.200 đ
Tomoko Hayakawa
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Nhiều tác giả
19.800 đ
Naoko Takeuchi
22.500 đ
Eiichiro Oda
17.600 đ
Nhiều tác giả
19.800 đ
Takeshi Maekawa
16.200 đ
Akira Toriyama
17.600 đ
Matsuri Akino
22.500 đ
Etsumi Haruki
25.200 đ
Kim Youn-Kyoung
13.500 đ
Vương Trạch
13.500 đ
Matsuri Akino
22.500 đ
Fujiko F Fujio
14.400 đ