Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Ra mắt sách “Hành trình yêu thương: Nhật kí Thiện Nhân”, Triển lãm tranh và gây quỹ từ thiện “Vẽ lên cổ tích”