Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Robico

Robico

Robico
Mangaka
Sinh: Kagoshima, Nhật Bản
Sách: My Little Monster, My little Monster 03, My little Monster 04

Các tác giả khác