Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Shaman King - Tập 12

-10%
Shaman King - Tập 12
Mã Kim Đồng: 
6172203360012
Mã ISBN: 
978-604-2-08848-0
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6 cm
Số trang: 
196
Ngày phát hành: 
14/07/2017
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Nhờ Ryu đại ca, nhóm của Yoh đã chiến thắng Boris, nhưng dư vị đọng lại thì thật đáng buồn. Ngay lúc đó, một đám tự xưng là X - Laws xuất hiện! Yoh sẽ xử trí thế nào trước sự xuất hiện của tổ chức đối đầu với Hao?

Bình luận

Sách cùng tác giả

Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ

Sách cùng bộ

Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ

Sách cùng thể loại

Akira Toriyama
17.600 đ
Nobuyuki Anzai
16.200 đ
Seo Moon Da-mi
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
EIICHIRO ODA
17.600 đ
Jun Mochizuki
19.800 đ
Hideaki Sorachi
14.400 đ
Tadatoshi Fujimaki
14.400 đ
Takeshi Maekawa
16.200 đ
EIICHIRO ODA
17.600 đ
Nhiều tác giả
18.000 đ