Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh

-10%
Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh
Mã Kim Đồng: 
6171103370002
Mã ISBN: 
9786042058360
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
13x19 cm
Số trang: 
100
Ngày phát hành: 
17/07/2017
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

… Suốt hơn ba mươi năm cầm súng, cầm bút, anh đã dành nhiều thì giờ và tâm huyết vào công việc ghi chép về thời niên thiếu của Bác Hồ. Anh bắt đầu công việc này từ năm 1948. Anh đã gặp người chị ruột, ngưởi anh cả của Bác Hồ và hỏi han được nhiều điều quý giá. Từ đó, anh lần theo đầu mối ấy đi đến những nơi Bác Hồ đã sống và học tập, đã dạy học, đã làm thợ và gặp những người cùng thời với Bác để hỏi han với một thái độ, một trách nhiệm, một tình cảm như người khảo cổ học…

Nhà văn Sơn Tùng

Bình luận

Sách cùng tác giả

Sơn Tùng
54.000đ
Sơn Tùng
31.500đ
Sơn Tùng, Lê Lam
23.400đ
Sơn Tùng
59.400đ

Sách cùng bộ

Sơn Tùng
54.000đ
Hồ Phương
72.000đ
Hoàng Nguyên Cát
49.500đ
Thanh Tịnh
16.200đ
Nguyễn Thị Hồng Ngát
27.000đ
Nhiều tác giả
40.500đ
Sơn Tùng
31.500đ
Bích Thuận
27.000đ
Sơn Tùng
59.400đ
Sơn Tùng
23.400đ
Tố Hữu
36.000đ
Nguyễn Phan Quế Mai
36.000đ

Sách cùng thể loại

Nhiều tác giả
54.000đ
Nhiều tác giả
40.500đ
Lê Vân
20.700đ
Tô Hoài
17.100đ
Nhiều tác giả
63.000đ
Sơn Tùng
31.500đ
Nhiều tác giả
27.000đ
Sơn Tùng
59.400đ
Tố Hữu
36.000đ
Hồ Phương
72.000đ
Nhiều tác giả
23.400đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-25 05:11:49