Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Theo chân Bác

-10%
Theo chân Bác
Mã Kim Đồng: 
6161403370011
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
21.5cmx28cm
Số trang: 
35
Giá bìa: 40.000đ
Giá bán: 36.000đ

Giới thiệu tác phẩm

Thơ ngợi ca Bác Hồ trên hành trình cứu nước và lãnh đạo nhân dân ta.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Sách cùng bộ

Sơn Tùng
54.000đ
Hồ Phương
72.000đ
Hoàng Nguyên Cát
49.500đ
Thanh Tịnh
16.200đ
Nguyễn Thị Hồng Ngát
27.000đ
Nhiều tác giả
40.500đ
Sơn Tùng
31.500đ
Bích Thuận
27.000đ
Sơn Tùng
59.400đ
Sơn Tùng
23.400đ
Nguyễn Phan Quế Mai
36.000đ

Sách cùng thể loại

Nhiều tác giả
63.000đ
Nhiều tác giả
32.400đ
Nhiều tác giả
40.500đ
Lê Quang Vịnh
9.000đ
Tô Hoài
9.900đ
Trung tướng Phạm Hồng Cư
36.000đ
Hồ Phương
72.000đ
Xuân Sách
24.300đ
Tô Hoài
17.100đ
Sơn Tùng
59.400đ
Sơn Tùng
54.000đ
Nhiều tác giả
23.400đ
Nguyễn Xuân Thủy
32.400đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-25 05:11:49