Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Theo chân Bác

-10%
Theo chân Bác
Mã Kim Đồng: 
6161403370011
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
21.5cmx28cm
Số trang: 
35
Giá bìa: 40.000đ
Giá bán: 36.000đ

Giới thiệu tác phẩm

Thơ ngợi ca Bác Hồ trên hành trình cứu nước và lãnh đạo nhân dân ta.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Sách cùng bộ

Hồ Phương
72.000 đ
Nhiều tác giả
40.500 đ
Nguyễn Thị Hồng Ngát
27.000 đ
Hoàng Nguyên Cát
49.500 đ
Sơn Tùng
23.400 đ
Sơn Tùng
54.000 đ
Sơn Tùng
31.500 đ
Bích Thuận
27.000 đ
Nguyễn Phan Quế Mai
36.000 đ
Sơn Tùng
59.400 đ

Sách cùng thể loại

Tô Hoài
17.100 đ
Sơn Tùng
54.000 đ
Nhiều tác giả
23.400 đ
Lê Quang Vịnh
9.000 đ
Trung tướng Phạm Hồng Cư
36.000 đ
Nhiều tác giả
27.000 đ
Nhiều tác giả
32.400 đ
Nhiều tác giả
49.500 đ
Hồ Phương
72.000 đ
Sơn Tùng
31.500 đ
Nhiều tác giả
54.000 đ
Nguyễn Xuân Thủy
32.400 đ
Nhiều tác giả
40.500 đ
Sơn Tùng
59.400 đ
Xuân Sách
24.300 đ