Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Trăng nước Chương Dương

-10%
Trăng nước Chương Dương
Mã Kim Đồng: 
5171100010059
Mã ISBN: 
978-604-2-09890-8
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
16x24 cm
Số trang: 
280
Ngày phát hành: 
16/11/2017
Giá bìa: 96.000đ
Giá bán: 86.400đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Tạ Huy Long, Hà Ân
13.500 đ
Hà Ân
16.200 đ

Sách cùng bộ

Hoài Anh
63.000 đ
Val Biro
106.200 đ
Tô Hoài
90.000 đ
Sharukh Husain
79.200 đ
Nguyễn Huy Thắng
252.000 đ
Hà Ân
16.200 đ
Tô Hoài
45.000 đ
David Baddiel
50.400 đ
Cẩm Thơ
16.200 đ
Vũ Thanh Lịch
25.200 đ

Sách cùng thể loại

Bùi Tự Lực
50.400 đ
Nguyễn Triệu Luật
70.200 đ
Hồ Dzếnh
39.600 đ
Võ Thu Hương
23.400 đ
Nhiều tác giả
34.200 đ
Vũ Hùng
16.200 đ
Nhiều tác giả
85.500 đ
Văn Thành Lê
26.100 đ
Kim Lân
16.200 đ
Nguyễn Thị Kim Ngân
21.600 đ
Nguyễn Đình Tú
18.000 đ