Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Truyện cổ nước Nam - Quyển 2

-10%
Truyện cổ nước Nam - Quyển 2
Mã Kim Đồng: 
5161110080002
Mã ISBN: 
9786042078788
Khuôn Khổ: 
14x22.5 cm
Số trang: 
240
Giá bìa: 48.000đ
Giá bán: 43.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Những truyện cổ của người Việt xưa về đời sống, xã hội, quan hệ tình người.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc
89.100đ
Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc
43.200đ
Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Từ An Trần Lê Nhân
54.000đ
Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Từ An Trần Lê Nhân
54.000đ

Sách cùng bộ

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc
43.200đ

Sách cùng thể loại

Phạm Đình Ân
84.600đ
Kao Sơn
37.800đ
Nguyễn Thu Hằng
27.000đ
Lê Phương Liên
22.500đ
Nguyễn Huy Tưởng
35.100đ
Phạm Tuyết Hường
27.900đ
Đoàn Công Lê Huy
23.400đ
Hoàng Hiếu Nhân
18.000đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-24 05:09:50