7 Seeds - Tập 31

-10%
7 Seeds - Tập 31
Mã Kim Đồng: 
5172202730031
Mã ISBN: 
9786042070584
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11,3 x 17,6 cm
Số trang: 
192
Trọng lượng: 
140 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 16.000đ
Giá bán: 14.400đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
14.400 đ
Yumi Tamura
14.400 đ

Sách cùng bộ

Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
16.200 đ
Yumi Tamura
14.400 đ

Sách cùng thể loại

Hideaki Sorachi
18.000 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Eiichiro Oda
15.300 đ
Hideaki Sorachi
14.400 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Akira Toriyama
17.550 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Nhiều tác giả
18.000 đ
Maru Nagao
25.200 đ
Adachitoka
18.000 đ