Chopperman - Tập 3

-10%
Chopperman - Tập 3
Mã Kim Đồng: 
5172210670003
Mã ISBN: 
9786042087209
Đối tượng: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6cm
Số trang: 
164
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
110 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 19.000đ
Giá bán: 17.100đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
117.000 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ

Sách cùng bộ

Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ

Sách cùng thể loại

Mizuho Kusanagi
16.200 đ
Adachitoka
18.000 đ
Mizuho Kusanagi
16.200 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Kazuki Takahashi
19.800 đ
Jun Mochizuki
32.400 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Kazuki Takahashi
19.800 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Kazuki Takahashi
18.000 đ
Tite Kubo
19.800 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ