Chopperman - Tập 4

-10%
Chopperman - Tập 4
Mã Kim Đồng: 
5172210670004
Mã ISBN: 
9786042087216
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6cm
Số trang: 
156
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
110 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 19.000đ
Giá bán: 17.100đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ

Sách cùng bộ

Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ
Eiichiro Oda
17.100 đ

Sách cùng thể loại

Koyoharu Gotouge
22.500 đ
Hiromu Arakawa
62.100 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Gido Amagakure
22.500 đ
Manavu Kashimoto
18.000 đ
Fujiko F Fujio
16.200 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Akira Toriyama
17.550 đ
Yuki Sato
16.200 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Mizuho Kusanagi
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Nhiều tác giả
13.500 đ
Masashi Kishimoto
19.800 đ
Fujiko F Fujio
16.200 đ
Nhiều tác giả
45.000 đ