Cuộc thi Vẽ tranh “THÀNH PHỐ XANH TƯƠNG LAI” cho học sinh các Trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội