Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

CÚP KIM ĐỒNG GIẢI CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ XI – 2019: THU HÚT GẦN 1.000 KÌ THỦ NHÍ THAM DỰ