Đội thám tử nhí - Tập 4

-10%
Đội thám tử nhí - Tập 4
Mã Kim Đồng: 
5172111430004
Mã ISBN: 
978-604-2-09388-0
Tác giả: 
Đối tượng: 
Khuôn Khổ: 
14.5x20.5
Số trang: 
152
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
140 gram
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 38.000đ
Giá bán: 34.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Martin Widmark
34.200 đ
Martin Widmark
34.200 đ
Martin Widmark
34.200 đ
Martin Widmark
34.200 đ

Sách cùng bộ

Martin Widmark
34.200 đ
Martin Widmark
34.200 đ
Martin Widmark
34.200 đ
Martin Widmark
34.200 đ

Sách cùng thể loại

Nữ bá tước De Ségur
41.400 đ
Roald Dahl
22.500 đ
Martin Widmark
34.200 đ
Alexander R. Belyaev
23.400 đ
Nhiều tác giả
54.000 đ
Nhiều tác giả
58.500 đ
Đa-ni-en Đê-phô
40.500 đ
Rabindranath Tagore
88.200 đ
Đa-ni-en Đê-phô
40.500 đ
Edmondo De Amicis
67.500 đ