Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Etsumi Haruki

Etsumi Haruki

Etsumi Haruki
Nghệ sĩ thị giác
Sinh: 28 tháng 5, 1947 (tuổi 70), Nhật Bản

Tác Phẩm Của Etsumi Haruki

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác