Giấy ghi chú (Writting Pad) - Mẫu 3

-10%
Giấy ghi chú (Writting Pad) - Mẫu 3
Mã Kim Đồng: 
4172910980005
Khuôn Khổ: 
8x8.5 cm
Định dạng: 
bìa mềm
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 15.000đ
Giá bán: 13.500đ

Giới thiệu sản phẩm

Bình luận