Kết giới sư - Tập 9

-10%
Kết giới sư - Tập 9
Mã Kim Đồng: 
6172201390009
Mã ISBN: 
9786042075114
Tác giả: 
Đối tượng: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6cm
Số trang: 
196
Trọng lượng: 
120 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Hanashima Atora - người phụ trách của Gen và trợ thủ Raizo được Dạ hành cử tới để huấn luyện cho nhóm Yoshimori!! Nhằm giúp Gen khắc phục nhược điểm, Atora đã lên một giáo án đặc biệt! Mặt khác, tính mạng của giáo sư Matsudo Heisuke đang gặp nguy hiểm…?

Bình luận

Sách cùng tác giả

Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ

Sách cùng bộ

Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ

Sách cùng thể loại

Hideaki Sorachi
16.200 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Manavu Kashimoto
18.000 đ
Yoshihiro Togashi
18.000 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Hideaki Sorachi
16.200 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Nhiều tác giả
13.500 đ
Nhiều tác giả
18.000 đ
Nhiều tác giả
17.100 đ
Hiromu Arakawa
62.100 đ
Kohei Horikoshi
18.000 đ