Nguyễn Như Mai

Nguyễn Như Mai

Sinh năm 1940 tại Cao Bằng. Tốt nghiệp Kỹ sư Địa chất khóa IV Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ba năm công tác nghiên cứu tại Ban Sinh vật Địa hoc, Ủy ban Khoa học Nhà nước. Biên tập viên, trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật    ( 1966 – 1990). Từ 1990 đến 2002: Công tác tại báo Thiếu niên Tiền phong, Trưởng ban biên tập báo Hoa Học Trò, Thư ký tòa soạn báo Sinh viên Việt Nam. 2002 -  2007 phụ trách biên tập báo Khoa học và Đời sống.

  Các sách đã xuất bản tại Nhà xuất bản Kim Đồng:

  I/ SÁCH BIÊN SOẠN:

   Sách lịch sử - văn hóa

  - Từ kinh đô đến Thủ đô - Dặm dài đất nước theo năm tháng (Đồng tác giả), 2010

  - Những nhân vật tên còn trẻ mãi (Đồng tác giả), 2011

  - Những con vật bầu bạn tuổi thơ (Đồng tác giả), 2011

  - Hiền tài là nguyên khí quốc gia, 2 tập (Đồng tác giả), 2011-2012

  - Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa - Trường Sa (Đồng tác giả), 2013

  - Sử ta - chuyện xưa kể lại, 4 tập (Đồng tác giả), 2013-2014

  - Những gương mặt không thể nào quên (Đồng tác giả), 2014

  - Những vị vua trẻ trong sử Việt (Đồng tác giả), phiên bản 2 tập - 2015; phiên bản in gộp - 2017)

  - Những người thày trong sử Việt, 2 tập (Đồng tác giả), 2016-2017

  Bộ sách “Thiên nhiên đất nước ta"

  - Mênh mông biển Việt, 2 tập (Đồng tác giả), 2015

  - Kì vĩ núi đèo (Đồng tác giả), 2015

  - Muôn vẻ rừng xanh (Đồng tác giả), 2016

  - Dạt dào sông nước (Đồng tác giả), 2016

  II/ SÁCH DỊCH:

  - Người vô hình (lược dịch, 1985)

  - Thời tiết (2001)

  - Tranh màu nước (2002)

  - Hóa thạch (2002)

  III/ SÁCH SÁNG TÁC:

  - Con Cóc xấu xí ( 1978)

  - Biển san hô (1979)

  - Chuyện đi học ở xứ Kanguru ( Cùng Nguyễn Vũ Quỳnh Như, 2011)

  - Bên kia đèo Mã Phục (2016).

    

     

     

     

     

    Tác Phẩm Của Nguyễn Như Mai

    Tất cả tác phẩm
    Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
    71.100 đ
    Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
    71.100 đ

    Các tác giả khác