Jean-Louis Marlier

Jean-Louis Marlier

Không lâu sau cái chết của Gilbert Delahaye năm 1997, ở tuổi 74, con trai của Marcel Marlier, Jean-Louis Marlier đã quyết định lấy cây bút cũ của mình và tiếp tục viết những cuộc phiêu lưu mới cho Mác-tin. Là một nhà văn xuất sắc, thấu hiểu thế giới của nhân vật Mác-tin, Jean-Louis Marlier khẳng định không tạo nên bất kỳ thay đổi nào, tuyệt đối trung thành với các văn bản gốc của Gilbert Delahaye và với các đặc điểm độc đáo của nhân vật. [i]

Tác Phẩm Của Jean-Louis Marlier

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác