Q.E.D - Tập 43

-10%
Q.E.D - Tập 43
Mã Kim Đồng: 
5172208940043
Mã ISBN: 
9786042087643
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11,3 x 17,6 cm
Số trang: 
192
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
120 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ

Sách cùng bộ

Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ

Sách cùng thể loại

Nhiều tác giả
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Gosho Aoyama
22.500 đ
Gido Amagakure
22.500 đ
Akira Toriyama
17.550 đ
Katsura Hoshino
18.000 đ
Nobuhiro Watsuki
22.500 đ
Mizuho Kusanagi
16.200 đ
Nhiều tác giả
22.500 đ
Adachitoka
18.000 đ
Seo Moon Da-mi
16.200 đ