Q.E.D - Tập 48

-10%
Q.E.D - Tập 48
Mã Kim Đồng: 
5172208940048
Mã ISBN: 
9786042087636
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11,3 x 17,6 cm
Số trang: 
192
Trọng lượng: 
120 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ

Sách cùng bộ

Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ
Motohiro Katou
16.200 đ

Sách cùng thể loại

Nhiều tác giả
18.000 đ
Nhiều tác giả
16.200 đ
Koyoharu Gotouge
22.500 đ
Yoko Kamio
16.200 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Vương Trạch
13.500 đ
Hạ Đạt
22.500 đ
Yoko Kamio
16.200 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ