Ra mắt cẩm nang du lịch bằng tranh: MIỀN TRUNG Thực - Kiến - Tích: Vẻ đẹp văn hóa miền Trung qua trang sách