RA MẮT SÁCH "HÀ NỘI NGÀN NĂM KÍ ỨC" & "HÀ NỘI REMINISCENCES OF THOUSAND YEARS" - SÁCH POP UP ĐẦU TIÊN VỀ HÀ NỘI