Shaman King - Tập 3

-10%
Shaman King - Tập 3
Mã Kim Đồng: 
6172203360003
Mã ISBN: 
9786042082198
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11.3x17.6cm
Số trang: 
188
Trọng lượng: 
170 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 16.200đ

Giới thiệu tác phẩm

Ngày càng có nhiều Shaman khác đến thách đấu với Yoh và linh hồn samurai Amidamaru. Với thành quả tu luyện của mình, Yoh đã vô tình đánh bại họ vô cùng ngoạn mục. Một ngày kia, linh hồn mang mối thú hận với Amidamaru từ 600 năm trước bỗng dung xuất hiện...

Bình luận

Sách cùng tác giả

Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ

Sách cùng bộ

Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ

Sách cùng thể loại

Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Vương Trạch
13.500 đ
Shinobu Amano
18.000 đ
Takashi Shiina
14.400 đ
Gosho Aoyama
19.800 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Mizuho Kusanagi
16.200 đ
Tanabe Yellow
16.200 đ
Takano Ichigo
23.400 đ
Yūki Tabata
22.500 đ
Yoshihiro Togashi
18.000 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ