Sổ Dragon Ball Z (A5) - Quyển 1

-15%
Sổ Dragon Ball Z (A5) - Quyển 1
Mã Kim Đồng: 
4162910580006
Khuôn Khổ: 
14.8x21 cm
Số trang: 
184
Định dạng: 
Bìa cứng
Kích thước: 
14.8x21 cm
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 60.000đ
Giá bán: 51.000đ

Giới thiệu sản phẩm

Bình luận

Xem thêm sản phẩm khác

22.500 đ
25.000 đ
25.200 đ
28.000 đ
54.000 đ
60.000 đ
25.200 đ
28.000 đ
54.000 đ
60.000 đ
25.200 đ
28.000 đ
54.000 đ
60.000 đ
22.500 đ
25.000 đ
25.200 đ
28.000 đ