Sổ Dragon Ball Z (A6) - Quyển 3

-10%
Sổ Dragon Ball Z (A6) - Quyển 3
Mã Kim Đồng: 
4162910580003
Khuôn Khổ: 
10.5x14.8cm
Số trang: 
184
Định dạng: 
Bìa cứng
Kích thước: 
10.5x14.8cm
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 28.000đ
Giá bán: 25.200đ

Giới thiệu sản phẩm

Bình luận

Xem thêm sản phẩm khác

25.200 đ
28.000 đ
25.200 đ
28.000 đ
54.000 đ
60.000 đ
22.500 đ
25.000 đ
25.200 đ
28.000 đ
25.200 đ
28.000 đ
54.000 đ
60.000 đ
54.000 đ
60.000 đ