Sổ One Piece (A5) - Quyển 2

-10%
Sổ One Piece (A5) - Quyển 2
Mã Kim Đồng: 
4162910570007
Khuôn Khổ: 
14.8x21 cm
Số trang: 
184
Định dạng: 
Bìa cứng
Kích thước: 
14.8x21 cm
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 60.000đ
Giá bán: 54.000đ

Giới thiệu sản phẩm

Bình luận

Xem thêm sản phẩm khác

22.500 đ
25.000 đ
22.500 đ
25.000 đ
54.000 đ
60.000 đ
54.000 đ
60.000 đ