Sư tử tháng 3 - Tập 5

-10%
Sư tử tháng 3 - Tập 5
Mã Kim Đồng: 
5172210960005
Mã ISBN: 
978-604-2-08937-1
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
13x18 cm
Số trang: 
180
Định dạng: 
Bìa mềm
Trọng lượng: 
135 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 23.000đ
Giá bán: 20.700đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ

Sách cùng bộ

Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ

Sách cùng thể loại

Kim Yeon-joo
16.200 đ
Nobuhiro Watsuki
22.500 đ
Hideaki Sorachi
18.000 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Nhiều tác giả
18.000 đ
Nhiều tác giả
108.000 đ
Eiichiro Oda
17.550 đ
Gido Amagakure
22.500 đ
Io Sakisaka
18.000 đ
Hideaki Sorachi
14.400 đ
Motohiro Katou
16.200 đ