Sư tử tháng 3 - Tập 5

-10%
Sư tử tháng 3 - Tập 5
Mã Kim Đồng: 
5172210960005
Mã ISBN: 
978-604-2-08937-1
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
13x18 cm
Số trang: 
180
Định dạng: 
Bìa mềm
Trọng lượng: 
135 gram
Bộ sách: 
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 23.000đ
Giá bán: 20.700đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ

Sách cùng bộ

Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ
Chika Umino
20.700 đ

Sách cùng thể loại

Hideaki Sorachi
16.200 đ
Lai You Xian
16.200 đ
Chika Umino
20.700 đ
Yuki Sato
16.200 đ
Koyoharu Gotouge
22.500 đ
Naoko Takeuchi
22.500 đ
Akira Toriyama
17.550 đ
Nhiều tác giả
18.000 đ
Fujiko F Fujio
16.200 đ
Yuki Sato
16.200 đ
Hiroyuki Takei 
16.200 đ
Manavu Kashimoto
18.000 đ
Fujiko F Fujio
16.200 đ