Thơ Tagore

-50%
Thơ Tagore
Mã Kim Đồng: 
5172101440010
Mã ISBN: 
978-604-2-09288-3
Tác giả: 
Đối tượng: 
Khuôn Khổ: 
14x22,5 cm
Số trang: 
380
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
480 gram
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 98.000đ
Giá bán: 49.000đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Rabindranath Tagore
17.500 đ
Rabindranath Tagore
11.000 đ
Rabindranath Tagore
14.000 đ
Rabindranath Tagore
14.000 đ
Rabindranath Tagore
24.500 đ

Sách cùng bộ

Antoine de Saint Exupéry
67.800 đ
Hector Malot
124.800 đ
Jacob Grimm
153.000 đ
Robert Louis Stevenson
25.200 đ
Hector Malot
56.000 đ
Hector Malot
89.600 đ
Korney Chukovsky
21.000 đ
Antoine de Saint Exupéry
17.500 đ
Charles Dickens
28.000 đ
Aleksandr Grin
19.600 đ
Daniel Defoe
31.500 đ
Henryk Sienkiewicz
68.600 đ
Jacob Grimm
45.500 đ
Jacob Grimm
42.000 đ
Harriet Beecher Stowe
69.300 đ
Jonathan Swift
56.000 đ
Jules Verne
59.500 đ

Sách cùng thể loại

Martin Widmark
26.600 đ
Rabindranath Tagore
14.000 đ
Martin Widmark
26.600 đ
Roald Dahl
95.200 đ
Edith Nesbit
42.000 đ